Ahlmmetoden
Ahlmmsågen
Ahlmfabriken

Baskar BA

Basken är ett enkelt och arbetsvänligt redskap. Det kräver minimala utrymmen vid såväl fyllning som tömning. För att lättare kunna styra besken i rätt arbetsläge har basken försetts med handtag på sidorna. Basken finns i två storlekar. De rymmer praktiskt 250 respektive 500 liter murbruk, putsbruk, betong eller liknande.

Vattenvärmare VV

Vattenvärmare av genomströmningstyp avsedd för byggarbeten typ murning, putsning, flytspackling etc. men även för industriella ändamål.
 

Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda