Ahlmmetoden
Ahlmmsågen
Ahlmfabriken

Ahlmsågen

Ahlms byggsåg är baserad på den välkända Gjerde-sågen. Det unika med Ahlmsåden är upphängningen av själva sågenheten i en ställning och med två kraftiga rullbord. Det innebär att sågen kan skjutas fram och tillbaka i ställningen och att anhåll och rullbord hela tiden ligger vinkelrätt i förhållande till sågbordet. Resultatet blir en effektivare och säkrare såg.

 

Sågstation   spånsug   Automatiska startapparater
Vi har gjort en sågstation som verkligen gör skäl för namnet. Den bygger inte på en container, utan är framtagen enbart med tanke på absulut bästa sågkomfort. Väggar och tak är tillverkade i sandwichkonstruktion. Det betyder att mellan ytter och innertak, som är av aluzinkplåt, ligger 40 mm isolering av cellplast.   Ahlms spånsug AS 3500 har utvecklats för att tillgodose Ahlmsågens
sugbehov för säkrare och bättre sågmiljö. De kräver minimalt med utrymme, vilket gör dem perfekta för sågstationer, Sågcontainer och andra sågplatser med begränsade utrymmen.
  Enligt gällande säkerhetsförordningar vid arbete med träbearbetningsmaskiner, skall hälsofarligt damm effektivt sugas upp av en spånsug. Denna startapparat med tidsfördröjning, startar automatiskt spånsugen efter 2-3 sekunder och skyddar därför en överbelastning på säkringen.Efter det att maskinen stoppats, går spånsugen ytterligare 3-4 sekunder och suger på så sätt upp resterande stoft ur slangarna
Läs mer   Läs mer   Läs mer

 

Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda